[rev_slider TiMaX]

Door de aanscherping van de energieprestatie-eisen worden beter
geïsoleerde gebouwen gebouwd, waardoor de kans op oververhit-
ting toeneemt. Dit zou kunnen leiden tot een toename van het
achteraf installeren van airco-installaties, waardoor het energiever-
bruik zal stijgen. Het te verwachten extra energieverbruik is in de
nieuwe norm opgenomen in de energiepost ‘zomercomfort’.
Doel hiervan is dat al bij het ontwerp rekening wordt gehouden met
het minimaliseren van de koelbehoefte, bijvoorbeeld door te kiezen
voor een gunstige oriëntatie, het toepassen van zonwering/
overstekken, de bouwwijze, het glaspercentage en de zonwerend-
heid (ZTA) van het glas.
Het wordt steeds belangrijker om aandacht te hebben voor het
binnenklimaat (comfort en woonkwaliteit) van de woning. In de
norm wordt dit meegenomen door een energiegebruik voor koeling
of (bij afwezigheid van een koelsysteem) zomercomfort mee te
nemen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *