Tag Archives: uitgebreide methode

Opgemerkt wordt dat door de herstructurering van de norm vindt de omrekening naar primaire energie pas aan het eind van de berekening plaats, na optelling van het energiegebruik per energiedrager (gas, olie, elektriciteit enz.). In alle vergelijkingen waarin elektriciteitsgebruik van bepaalde voorzieningen (pompen, ventilatoren, mechanische koelsystemen, warmtepompen) wordt berekend, zijn de uitkomsten in het desbetreffende […]

In de NEN 7120 is er geen warmtepomp in zomerbedrijf opgenomen als opwekkingstoestel voor koeling. Je kan dit invoeren als een HT/ LT-koeling met twee toestellen: preferent toestel Koude-opslag/ Bodemkoeling en niet-preferent toestel Compressiekoelmachine (de warmtepomp is feitelijk een compressiekoelmachine) met hun bijbehorende vermogens. Voor de hulpenergie kan gehanteerd worden dat de Koudeopwekker ook gebruikt […]

Warm tapwatertoestellen die door Gaskeur gekeurd zijn, worden voorzien van een CW-klasse (Comfort Warmwater-klasse). Deze klasse geeft aan voor welk type woonfunctie het toestel geschikt is. In een grote woonfunctie moet een groot toestel toegepast worden, dit toestel zal in een hoge CW-klasse vallen. Omgekeerd geldt dat in een kleine woonfunctie een klein toestel toegepast […]

Wanneer voor de lineaire koudebruggen wordt gerekend volgens de forfaitaire methode, dan dient de perimeter P en de hoogte van de kruipruimte ingevoerd te worden. De perimeter P is de lengte van de omtrek van de begane grondvloer boven de kruipruimte/grond voorzover deze grenst aan de buitenlucht, ook wanneer sprake is van zogenaamde oplegnokken. Wanneer […]

Voor de psi-waarden kan worden uitgegaan van:   Forfaitaire details In hoofdstuk 8 van de NPR 2068:2002 worden de lineaire warmte- doorgangscoëfficiënten voor verschillende forfaitaire details gegeven. U kiest de categorie (gevel, dak of diversen) en het type detail waarna de psi waarden af te lezen zijn. SBR referentiedetails of eigen details De psi-waarden worden […]

Onder lineaire koudebruggen verstaan we alle aansluitingen in de uitwendige scheidingsconstructie. Bijvoorbeeld de aansluiting van een kozijn op het metselwerk, de aansluiting van twee gevels op elkaar, de aansluiting van het dak op de gevel, etc.   De invloed van warmteverlies via lineaire koudebruggen kan op twee verschillende manieren in de berekening worden meegeno- men. […]

De modellering van de trappenhuizen hangt af van het feit of deze wel of niet binnen de thermische schil van het gebouw liggen. Indien het trappenhuis binnen de thermische schil ligt, is dit onderdeel van de EPC-berekening van het gebouw. Indien de entreehal buiten de thermische schil is geplaatst kan deze als AOR worden beschouwd. […]