Tag Archives: kwaliteitsverklaring

In de NEN 7120 is er geen warmtepomp in zomerbedrijf opgenomen als opwekkingstoestel voor koeling. Je kan dit invoeren als een HT/ LT-koeling met twee toestellen: preferent toestel Koude-opslag/ Bodemkoeling en niet-preferent toestel Compressiekoelmachine (de warmtepomp is feitelijk een compressiekoelmachine) met hun bijbehorende vermogens. Voor de hulpenergie kan gehanteerd worden dat de Koudeopwekker ook gebruikt […]

Warm tapwatertoestellen die door Gaskeur gekeurd zijn, worden voorzien van een CW-klasse (Comfort Warmwater-klasse). Deze klasse geeft aan voor welk type woonfunctie het toestel geschikt is. In een grote woonfunctie moet een groot toestel toegepast worden, dit toestel zal in een hoge CW-klasse vallen. Omgekeerd geldt dat in een kleine woonfunctie een klein toestel toegepast […]

Voor een methode of techniek die in de energieprestatienormering (nog) niet gewaardeerd wordt, dient u een gelijkwaardigheids- of kwaliteitsverklaring te overleggen. Indien met metingen, volgens of overeenkomstig een in de norm vastgelegde meetmethodiek, kan worden aangetoond dat, onder voor de norm representatieve omstandigheden, een hoger rendement kan worden gerealiseerd, dan mag dat hogere rendement worden […]

Het is niet zondermeer toegestaan gelijkwaardigheidsverklaringen te ‘stapelen’. Bij het gebruik van meerdere kwaliteitsverklaringen dienen in eerste instantie de kwaliteitsverklaringen gebruikt te worden die direct in de norm in te voeren zijn (bijvoorbeeld de kwaliteitsverklaringen met een verbeterd rendement), vervolgens kunnen dan de kwaliteits-/ gelijkwaardigheidsverklaringen via eventuele herbereking meegenomen worden in de berekeningen. Opgemerkt wordt […]