[rev_slider TiMaX]

Opgemerkt wordt dat door de herstructurering van de norm vindt
de omrekening naar primaire energie pas aan het eind van de
berekening plaats, na optelling van het energiegebruik per
energiedrager (gas, olie, elektriciteit enz.). In alle vergelijkingen
waarin elektriciteitsgebruik van bepaalde voorzieningen (pompen,
ventilatoren, mechanische koelsystemen, warmtepompen) wordt
berekend, zijn de uitkomsten in het desbetreffende hoofdstuk dus
zonder verrekening van het energiegebruik voor opwekking en
transport van elektriciteit (het rendement van de
elektriciteitsvoorziening).

 

Het opwekkingsrendement is dus nu inclusief het rendement van de
elektriciteitsvoorziening (ηel = 0,39). Voor een compressiekoelma-
chine met een rendement van 1,56 volgens de NEN 2916 geldt nu dus
een opwekkingsrendement van 1,56/0,39 = 4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *