[rev_slider TiMaX]

Systemen met mechanische toe- en afvoer worden vaak voorzien van
een warmteterugwinning. Hiermee kan een groot deel van de warmte
uit de vuile afgevoerde lucht worden teruggewonnen. Het rendement
waarmee dit gebeurt is afhankelijk van het type warmte terug winning.
Deze rendementen kunt u terugvinden in de NEN 8088-1.

 

In afwijking van deze rendementen mogen ook rendementen
worden gehanteerd die zijn bepaald conform de NEN 5138. Op de
bovenstaande rendementen en rendementen bepaald
conform de NEN 5138 is de praktijkrendementscorrectiefactor van
toepassing (frend). Door middel van deze correctiefactor wordt het
effect in rekening gebracht dat gemeten rendementen in de praktijk
doorgaans niet gerealiseerd worden. De standaard rekenwaarde
bedraagt frend = 0.80.

 

Van deze standaard rekenwaarde mag afgeweken worden als de
installatie onder een kwaliteitsborgingsprocedure wordt geïnstal-
leerd en ingeregeld, en ook de afwijkende waarde
voor frend binnen die procedure is vastgelegd en gecontroleerd. De
afwijkende waarde voor frend dient bepaald te zijn conform bijlage
C van de NEN 8088-1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *