In de NEN 7120 is er geen warmtepomp in zomerbedrijf opgenomen
als opwekkingstoestel voor koeling. Je kan dit invoeren als een HT/
LT-koeling met twee toestellen: preferent toestel Koude-opslag/
Bodemkoeling en niet-preferent toestel Compressiekoelmachine
(de warmtepomp is feitelijk een compressiekoelmachine) met hun
bijbehorende vermogens. Voor de hulpenergie kan gehanteerd
worden dat de Koudeopwekker ook gebruikt wordt voor
verwarming.