Ja, echt!
Rc 10,0 wordt meegerekend als Rc 5,0 bij warmteverliezen!
Bij invoering conform de forfaitaire EPC-EPG rekenmethode conform NEN7120worden de Rc waarden (met de huidige Rc eisen) ter plaatse van de koudebruggen 30% tot 50% gereduceerd! Hierdoor is de uitgebreide methode van de EPG berekening steeds vaker nodig.

Koudebruggen – Warmteverliezen

Bij elke aansluiting van twee constructiedelen kunnen warmteverliezen (lineaire verliezen) optreden, ook wel koudebruggen genoemd. De voornaamste oorzaak van het ontstaan van koudebruggen is dat de isolatielaag onderbroken wordt door componenten met een andere R-waarde dan de isolatielaag. De warmteverliezen worden aangeduid door middel van ψ-waarden (spreek uit: psi-waarden).

Forfaitaire methode is een rekenmethode die eenvoudiger is

In de EPC-berekening wordt standaard door middel van forfaitaire ψ-waarden aangegeven hoe groot de warmteverliezen precies zijn. Hierbij worden de warmteverliezen van aansluitingen berekend door een toeslag van 0,1 W/(m2∙K) op de U-waarde van de constructieonderdelen (gevels en daken). Het is een methode die eenvoudiger is dan het in kaart brengen van de werkelijke warmteverliezen van alle naden, kieren en aansluitingen. Echter, de forfaitaire waarden hebben grote invloed op de EPG en zeker wanneer de Rc-waarden van de constructiedelen hoger worden. Een rekensommetje (R=1/U):

Rekensom vastgestelde toeslag op forfaitaire berekening

Rc-waarde constructie 2,5
U-waarde constructie 0,4 Toeslag 0,1 U-waarde na toeslag 0,5 (20% toename)
Rc-waarde na toeslag 2,0

Rc-waarde constructie 5,0
U-waarde constructie 0,2 Toeslag 0,1 U-waarde na toeslag 0,3 (50% toename)
Rc-waarde na toeslag 3,3

Rc-waarde constructie 10,0 
U-waarde constructie 0,1 Toeslag 0,1 U-waarde na toeslag 0,2 (100% toename)
Rc-waarde na toeslag 5,0

Bij een Rc van 2.5 leidt deze toeslag tot het feit dat het programma het constructiedeel ziet als een Rc 2.0. Bij een Rc van 10.0 ziet de EPG-software het constructiedeel nog maar als een Rc van 5.0!
Een verlies van de helft van de werkelijke Rc-waarde!

De (voorlopige) oplossing

Voorlopig is het daarom in de meeste gevallen aan te raden om de EPG berekening uitgebreid uit te voeren. T.o.v. de forfaitaire berekening wordt de berekening uitgebreid met de exacte berekening van lineaire koudebruggen middels SBR details. Details hoeven niet geheel conform de SBR te zijn, met (alweer) een reductie mogen ook redelijk vergelijkbare details meegerekend worden. Er zou ook voor ieder specifiek detail de exacte ψ-waarde (spreek uit: psi-waarde) uitgerekend kunnen worden, maar dit is zeer tijdrovend en duur en levert bijna nooit voldoende op.

De uitgebreide methode is meer werk (bij TiMaX € 70,-), maar bespaart in de meeste projecten enkele honderden tot soms duizenden euro’s.

De toekomst volgens ons

In de (hopelijk) nabije toekomst zal de EPG rekennorm geheel op de schop gaan en er een betere/nieuwe rekenmethode ontwikkeld worden die beter aansluit op de praktijk. Hiermee zou dan ook duidelijker in kaart gebracht moeten kunnen worden wat de investeringen en terugverdientijden voor de opdrachtgever zijn. Nu blijft dit altijd een inschatting op basis van ervaring.

http://www.EPGberekening.nl/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

22Jan 2013
TiMaX in cobouw

DEN HAAG – Gemeenten weigeren handhavend op te treden als een milieuprestatieberekening ontbreekt bij de aanvraag van een bouwvergunning. “Het maakt bouwen alleen maar duurder. En het milieu schiet er niets mee op.” Theoretisch gezien mag er sinds 1 januari van dit jaar niet gebouwd worden zonder milieuprestatieberekening. Niet dat de aanvrager zich zorgen hoeft […]

02Jul 2013
omgevingsloket

De MilieuPrestatieBerekening (MPG) is vanaf 01-01-2013 verplicht onderdeel van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Echter veel gemeenten doen er nog steeds niets mee. Vanaf 1 juli 2013 (gisteren) is deze berekening echter toegevoegd aan de checklist van het Omgevingsloket (OLO), de vraag zal dus waarschijnlijk vaker gaan komen. Ons advies blijft echter : Wacht tot […]

12Nov 2013
BIM -> Hype of trend?

Crisis = veranderen? Onze visie? BIM -> Hype of trend? BIM is een fantastisch middel voor de bouw. Echter BIM moet wel op de juiste manier worden toegepast en is niet altijd een toegevoegde waarde! LET OP! we komen nog zeer regelmatig tegen dat men denkt dat BIM staat voor tekenen in 3D. Echter BIM […]

07Oct 2014

Per 1 januari 2015 gaat de EPC verlaging in (26 september 2014 gepubliceerd in staatsblad). Dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor alle nieuw te bouwen woningen maar ook overige gebouwen! We hebben al vele vrijstaande en geschakelde woningen doorgerekend en voor u een aantal praktische en economische concepten uitgewerkt met EPC 0,4 Dit hebben we […]

16Feb 2015
Geld verdienen met GPR MIA

Architecten/Aannemers/projectontwikkelaars etc. opgelet!! €54.000 tot €180.000,- eenvoudig terugverdienen op de nieuwbouw van een bedrijfspand (bouwkosten €2.000.000,-)? Terug te verdienen bedrag vanaf 2,7% tot 9% van de bouwkosten!! Dit kan snel door, met een GPR-berekening, de duurzaamheid van het gebouw aan te tonen! Vaak heel goed haalbaar zonder hoge investeringen! Meer weten? Like dit bericht (of […]