EPG berekening bij verbouw – verbouwing – functiewijziging

EPC berekening

Bij relatief kleine verbouwingen en/of uitbreidingen zal een gemeente niet snel vragen om een EPG berekening (mogen ze ook niet vragen!).

Wel zullen alle nieuw te bouwen delen moeten voldoen aan het geldende bouwbesluit. Dit houd o.a. in:

  • uitwendige scheidingsconstructie conform het rechtens verkregen niveau voor zover dat niveau voor de warmteweerstand niet lager is dan 1,3 m².K/W

Bij middelgrote verbouwingen maken wij het echter regelmatig mee dat gemeenten c.q. ambtenaren wel om een EPG berekening vragen.

Dit is echter ONJUIST.

Een EPG berekening bij verbouw is NIET van toepassing!

Art. 5.6 Verbouw (bouwbesluit 2012)

is hier heel duidelijk in:

Bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de voorschriften van artikel 5.2 niet van toepassing en de voorschriften van de artikelen 5.3, eerste tot en met vierde lid, en 5.4 van overeenkomstige toepassing, waarbij wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau voor zover dat niveau voor de warmteweerstand niet lager is dan 1,3 m².K/W

De toelichting op het artikel is nog duidelijker:

Bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk is de energieprestatie-eis (artikel 5.2) niet van toepassing en geldt voor de thermische isolatie (5.3) en de luchtvolumestroom (artikel 5.4) het rechtens verkregen niveau. Indien het rechtens verkregen niveau voor de warmteweerstand lager is dan 1,3 m²•K/W, dan moet bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van het bouwwerk een warmteweerstand van ten minste 1,3 m²•K/W worden aangehouden.

Zie voor een toelichting op het rechtens verkregen niveau artikel 1.1. Bij het geheel vernieuwen zijn de nieuwbouwvoorschriften onverkort van toepassing. Dit volgt uit artikel 1.12.

Vragen? Offerte? Binnen 24 uur reactie!

Mail uw vragen en/of (schets-) ontwerp naar offerte@timax.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte c.q. reactie.