All posts by: admin

About admin

Per 1 juli 2012 is de nieuwe NEN 7120:2011 inclusief wijzigingsblad C2:2011 van kracht geworden. De EPC-eisen zijn echter niet aangescherpt. Sinds 1 januari 2009 gelden de volgende EPC-eisen voor utiliteitsbouw: In het Bouwbesluit is klinisch/niet-klinisch inmiddels vervangen door gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten/ andere gezondheidszorgfunctie.  

De energieprestatie van een woning dient te allen tijde aan de eis uit het Bouwbesluit te voldoen (EPC < 0.4). Er mag dus bij afzonderlijke woningen geen middeling plaatsvinden. Indien daarbij een gelijksoortige woning met een bepaalde oriëntatie een ongunstiger EPC oplevert, dienen aanvullende maatregelen te worden getroffen om te voldoen

Voor tijdelijke (niet-permanente) bouwwerken geeft hoofdstuk 1, artikel 1.14, van het Bouwbesluit 2012 als basis aan dat daarop de eisen voor bestaande bouwwerken van toepassing zijn. Indien hogere eisen dan dit basisniveau worden gesteld, zijn deze eisen specifiek aangegeven bij de voorschriften in de desbetreffende afdeling. Voor bestaande bouwwerken zijn geen eisen gesteld aan de […]

Volgens artikel 5.2 van het Bouwbesluit bedraagt de EPC-eis van een verwarmde logiesfunctie, die niet in een logiesgebouw is gelegen, 1.4. De EPC dient berekend te worden met de energieprestatienorm (NEN 7120) volgens de methode voor woningbouw. In plaats van een EPC-eis van 0.6 zoals deze voor woningen/woongebouwen geldt, geldt dat de vakantiewoning voldoet als […]

Het verschil tussen een woonfunctie en een woongebouw zit in de gemeenschappelijke verkeersroute. Er is sprake van een woongebouw als er twee of meer woonfuncties zijn gelegen, die zijn aangewezen op één of meer gemeenschappelijke verkeersroutes. Een gemeenschappelijke verkeersroute is bijvoorbeeld een gemeenschappelijk trappenhuis of gemeenschappelijke entree. Woonfuncties die in een woongebouw gelegen zijn, mogen […]

Voor een methode of techniek die in de energieprestatienormering (nog) niet gewaardeerd wordt, dient u een gelijkwaardigheids- of kwaliteitsverklaring te overleggen. Indien met metingen, volgens of overeenkomstig een in de norm vastgelegde meetmethodiek, kan worden aangetoond dat, onder voor de norm representatieve omstandigheden, een hoger rendement kan worden gerealiseerd, dan mag dat hogere rendement worden […]

Het programma EPCheck is ontwikkeld om automatisch EPCberekeningen te kunnen controleren. De berekening wordt nagelopen op een groot aantal punten en wordt met name gecontroleerd op consistentie en eenduidigheid van de invoer. Gemeenten kunnen EPCheck gebruiken om ingediende berekeningen te controleren, maar ook voor rekenaars is EPCheck een handig hulpmiddel om te controleren of de […]

Een bijkomend effect van wijzigingen is dat de uitkomst van de berekening met een nieuwe bepalingsmethode af kan wijken van de uitkomst die met de voorgangers van deze norm (NEN 2916 en NEN 5128) zou zijn verkregen. In het algemeen is dan ook een correctiefactor nodig om de aansluiting op EPC-waarden te behouden die met […]