All posts by: admin

About admin

Het opwekkingsrendement van een warmtepomp voor verwarming is relatief groot in vergelijking met het opwekkingsrendement van een warmtepomp voor warm tapwater (combi warmtepomp). In een warmtepomp wordt warmte van een relatief laag temperatuur- niveau naar een hoger temperatuurniveau gebracht. Omdat de warmte van een warmtepomp een relatief lage temperatuur heeft, wordt een warmtepomp bij voorkeur […]

Indien er sprake is 1 verwarmingstoestel, dan wordt in berekening zelf het nominale vermogen bepaald. In utiliteit kan het voorko- men dat bijvoorbeeld op de eerste verdieping van een rekenzone andere afgifterendementen gelden dan op de overige verdiepingen. Dan wordt per verdieping het afgifterendement bepaald, waarna het gemiddelde over de verdiepingen wordt bepaald.   Indien […]

Voor het opwekkingsrendement van een houtpallet /biomassa gestookte verwarmingsinstallatie is geen waarde opgenomen in tabel 14.11 van NEN 7120. Ook wordt er in de NEN 7120 niet verwezen naar een norm om het rendement voor een houtpallet/biomassa gestookte verwarmingsinstallatie te bepalen, het is dus niet mogelijk een kwaliteitsverklaring op te stellen. Afwijkende waarden kunnen alleen […]

Deze vraag heeft te maken met het systeemrendement van de ruimteverwarming. ‘Het systeemrendement geeft de verhouding tussen de door de opwekkingsinstallatie aan het systeem afgegeven (bruto) warmte en door het systeem afgegeven nuttige warmte.’ Het systeemrendement omvat de invloed van overtollige warmteaf- gifte, zoals die bijvoorbeeld kan optreden door een niet op de vraag afgestelde […]

De fabrikant heeft een rendement op onderwaarde opgegeven. Het rendement op onderwaarde, waarbij ook de warmte van de rookgasafvoer wordt meegenomen, voor een HR 107 ketel is 108%. In de energieprestatienorm wordt gerekend met rendementen op bovenwaarde. Deze hebben voor CV-ketels altijd een waarde kleiner dan 1.0.

Volgens de definitie in de NEN 7120 kan een rekenzone ‘begane grondvloer’ bij HSB in combinatie met een begane grondvloer van beton voor de thermische capaciteit als bouwtype gemengd licht beschouwd worden. Bij HSB in combinatie met lichte verdiepings- vloeren dient de verdieping als bouwtype volledig houtskeletbouw beschouwd te worden.