All posts by: admin

About admin

Toepassing van een traditioneel ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en een mechanisch afvoersysteem, zonder aanvullende maatregelen, resulteert per definitie in een slechtere EPC. Dit heeft te maken met de grote warmteverliezen door de benodigde opwarming van de binnenkomende ventilatielucht (met buitentem- peratuur) en het ontbreken van een vorm van warmteterugwinning op de afgevoerde warme lucht. Het […]

In een gebouw kunnen één of meerdere warmtapwatersystemen aanwezig zijn. Een warmtapwatersysteem bestaat net als bij verwarming, uit de onderdelen warmwaterafgifte, warmwaterdistributie en warmwateropwekking. Een warmtapwa- tersysteem hoeft niet altijd samen te vallen met een rekenzone: één warmtapwatersysteem kan meerdere rekenzones bedienen en in één rekenzone kunnen meerdere warmtapwatersystemen gebruikt worden. Het volledige oppervlak van […]

Toepassing van douchewater-warmteterugwinning leidt in de regel tot een forse reductie op de EPC. In woningen en woongebouwen kan een douchewaterwarmteterugwinunit (DWTW) worden toegepast, waarbij warmte van het douchewater wordt gebruikt om water te verwarmen voor gebruik aan de koude poort van de mengkraan van de douche en/of de inlaat van het toestel voor warmtapwaterbereiding. […]

Warm tapwatertoestellen die door Gaskeur gekeurd zijn, worden voorzien van een CW-klasse (Comfort Warmwater-klasse). Deze klasse geeft aan voor welk type woonfunctie het toestel geschikt is. In een grote woonfunctie moet een groot toestel toegepast worden, dit toestel zal in een hoge CW-klasse vallen. Omgekeerd geldt dat in een kleine woonfunctie een klein toestel toegepast […]